Hakkımızda

1997 yılında kurulan şirketimiz faaliyet alanlarından biri olan lojistik sektörüne aynı sene başlamış olup deniz taşımacılığında Dünyanın her yerine konteyner servisi ile kara taşımacılığında BDT ülkelerine hizmetlerimiz mevcut olup, kalite ve zamanı baz alarak müşterilerine, taşıma, gümrükleme ve depo hizmeti ile sertifikasyon hizmetleri sunmaktadır.

Rusya ve Ukrayna’da uzmanlaşmış kadrosu ile zamanın verdiği kanuni değişiklileri takip ederek müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Amacımız satışını yaptığınız tüm ürünlerin imalatından müşterinizin adresine teslimine kadar olan süreçteki tüm hareketlerde sahibi olduğumuz tüm ekipmanı kullanımınıza sunarak genel işleyişinizi tamamlamaktır.

Bu noktada çağın gerektirdiği her türlü teknoloji, vizyon ve süreklilik vazgeçilmezlerimiz arasında olacaktır, özellikle süreklilik hem müşterilerimizin kendi sektöründe hem şirketimizin kendi sektöründe temel kavramlardan biri olduğundan tüm işleyiş bu yönde ve sağlam temellere oturmuş olmalıdır, ayrıca yenilikleri uygulayacak esnekliğe sahip olmalıdır.

Hizmet verdiğimiz alanlarda, ihtiyaçlar ölçüsünde çözüme kısa sürede ulaşmak ve kalite anlayışımızdan ödün vermeden sürdürebilir hizmet vermek. Kugu Logistic bu olgudan hareket ederek, onurlu ve köklü geçmişini dünyadaki değişim ve gelişimlerle harmanlamakta; sürekli daha yeni, daha iyi ve daha kaliteli ürün ve hizmet üretme misyonu ile çalışmaktadır.

Kalite Politikamız

Müşteri Odaklılık

Faaliyetlerimizde müşterilerin gelişen teknolojiye paralel olarak değişen taleplerini saptamak ve karşılamak, hatta müşteri taleplerinin ötesine geçerek koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlanması hedeflenir.

Liderlik

Grubumuz bünyesinde liderlik hiyerarşik unvanla değil, “liderlik davranışı” sergilenerek uygulanır. Liderlik davranışı, personelimizin kendi alanında inisiyatif kullanması ve iş sonuçlarını sürekli iyileştirmeye yönlendirmesidir. Liderlerimiz amaç ve hedef birliğimizi oluşturur.

Çalışanların Katılımı

Grubumuzda her seviyede çalışanın, süreçlerin ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesine katılımı en önemli profesyonellik ilkesidir. Tüm çalışanların şirketin kurumsal hedeflerini kişisel hedef olarak benimsemeleri grubumuz kültürünün en önemli özelliklerindendir.

Süreç Yaklaşımı

Faaliyetlerimiz ve uygulamalarımız birbirini etkileyen diğer ilgili operasyonlarla bir bütün olarak değerlendirilir. Her süreç, girdiler, çıktılar, kullanılan kaynaklar dahilinde verimlilik ve karlılık yönünden kendi içinde etkili olarak izlenir ve diğer ilgili süreçlerle olan etkileşim göz önüne alınarak yönetilir.

 

Yönetime Sistem Yaklaşımı

Birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, yönetilmesi, hedeflerin başarılması grup faaliyetlerimizin etkililiğine ve verimliğine katkı sağlamaktadır.

 

Sürekli İyileştirme

Tüm faaliyetlerimizde müşterilerimize hizmet sunumu ile ilgili tüm ana ve destek süreçlerde sürekli ve sistematik olarak iyileştirme hedeflenir. Hizmet ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesinin her çalışan tarafından en önemli amaç olarak benimsenmesi, uygulamalarımızın başarıya ulaşması için çok önemlidir.